144 [= Tav 97,16]: Martin Soarez «Meu coraçon me faz amar» [A 57, B 168]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Mmeu coracon me faz amar. sen
nor atal de que eu ei. todo quanteu a
uer coidei. desaquel dia en que a ui. ca
senpreu dela atendi. deseg e coita ca
non al.

B


Meu coracon me faz amar
senhor atal de que eu ey
todo quanteu auer cuydei
desa quel dia en quea uj
ca sempreu dela atendi
deseie coyta ca non al