1050 [= Tav 63,35]: Joan Airas de Santiago «Meu amig’e meu ben e meu amor» [B 1046, V 636]

Transcrición paleográficaImprimir

B


  Meu amigue meu ben e meu amor  
  E meu amor1  
  Disseronuꝯ que me uyton falar  
  Con outr ome por uos fazer pesar  
  E poreu rogueu a nr̄o senhor  
  Que confonda quen uolo foy dizer  
  E uos seo assy fostes creer  
  E mj se eu deu fui mer cedor  
     
  E ia uꝯ dison mj que faley  
  Con outrome que uꝯ nō tiuē ren  
  E sseo fiz nūcamj uenha ben  
  Mays rogad’s semp’ rogaloey  
  Que cofonda quen uolo dissassy  
  E uos se tan g̃m mentira dem  
  Creuestes em seo eu cuyder  
     
  Sei queuꝯ dison per bōa fe  
  Que faley com outrome non foy al  
  Se non que uolo dison pᵉ mal  
  Mays rogad’s que non ceosse  
  Que cofonda quēuꝯ atal razon  
  Diss euos sen creuestes enton  
  E que cofonda m sse uerdade  
     
  E cofonda quē a tan g̃m sabor2  
  Dant’ m e uos mer’ desamor  
  Ca mayor amor domunde  

V


Meu amigue meu ben  
e meu amor  
disseronuꝯ que me uyrō falar  
cō outrome por uos fazer pesar  
eporen rogueu a nostro senhor  
que confonda quen uolo foy dizer  
euos seo assy fostes creer  
emī se en den fui merecedor  
   
E ia uꝯ disseron pᵉmi q̄ faley  
con outro meq̄uꝯ nō tiuē rē  
esseo fiz nū cami uenha bē  
mays rogađs semp̄ rogaloey  
q̄ confonda quē uolo dissa ssy  
euos se tā grā mentira demī  
creuestes emī seo eu cuydei  
   
Sey q̄ uꝯ disserom per bōa fe  
que faley cō outrome nō foy al  
senō q̄uolo disserom pᵉmal  
mays rogades q̄no ceo sse  
q̄ confonda quē uꝯ atal razō  
disseuos sea creuestes en tō  
eq̄ cofonda mī sse uerdade  
   
E confonda quē a tā grā sabor  
dant̃ mī e uos met̃ desamor  
ca mayor amor demūde.  
  1. ^

    Colocci anulou cun trazo estas tres palabras e escribiunas na liña superior como parte do verso inicial.

  2. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña vertical abranxente, á esquerda.