792 [= Tav 107,4]: Nuno Perez Sandeu «Madre, disseron-mi [ag]ora que ven» [B 796, V 380]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Madre disseronmhora q̄ ue(n)n1
omeu amigue seiauꝯ ben  
enon façades uos en doutra ren  
ca moiragura ia por me ueer  
Cauos madre ben deua prazer  
dessatal home por mj non perder  
   
Benme2 cō este mādado q̄ ey  
demeu amigue nono negarey  
deq̄sse ue e ora pʳ q̄ sey  
q̄ moiragora ia ꝑᵉ me ueer  
Cauos madre bē deua prazer  
   
Muytādeu leda no meu coraçō  
cō meu amigue faço grā razō  
deq̄sse uē assi d’s mj ꝑdon  
ca moiramiga ia ꝑme ueer  
Cauos madre bē deua

V


Madre disseron mhora q̄ uen
o meu amigue se iauꝯ bē  
enon façades uos en doutra ren  
ca moira gura ia por me ueer  
e auos madre ben deua prazer  
dessatal home por mi nō perder  
   
Ben me cō este mādado q̄ ey  
de meu amigue nono negarey  
de q̄ sse uen e ora pᵉ q̄ sey  
q̄ morra gora ia pᵉ me ueer  
e auos madre bē deua prazer  
   
Muy tādeu leda no meu coraçō  
cō meu amigue faço g̃m raçō  
de q̄ sse uē assi đs mi ꝑdon  
ca mrra miga ia pᵉme ueer  
e auos madre bē deua.
  1. ^

    O primeiro <n> de trazado irregular foi cancelado polo propio copista con dous trazos.

  2. ^

    No interior da maiúscula <B> inicial, o copista de B escribiu tamén a mesma letra en minúscula (<b>), reproducindo posibelmente a letra de espera do exemplar manexado.