315 [= Tav 72,9]: Joan Lopez d'Ulhoa «Juro-vos eu, fremosa mia sennor» [A 204, B 355]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]uro uus eu1 fremosa mia
sennor. se deus me leixe de
uos ben auer. e se non lei
xe me por uos morrer. se
pois fui nado nunca dona
ui. tan fremosa come uos nen
de mi. tan amada comeu uꝯ sei amar.
 
[E] pois uꝯ amo tanto mia sennor
se uꝯ quiserdes quero uꝯ dizer
qual coita me uos fazedes soffrer.
e non queredes que uꝯ eu fal y.
e non posseu muito uiuer assi.
que non moira mui2 çeden cō pesar.
 
[Q]ue3 ei mui grande4 desto mia sen̄or.
de que me non queredes gradeçer
de uꝯ seruir nen de uꝯ ben querer.
e dizedes de quanto uꝯ serui.
que fiz mal sen que atant i ꝑdi.
e eu pero non me possen quitar
 
[N]en quitarei en quanteu uiuo for.
de uus seruir sēnor e uꝯ amar.

B


Iurouos eufremosa mha senhor
Se deꝯ me leixe deuos ben auer
Ese non leixeme por uois moirer
Se poys fuj nado dona nunca uj
Tan fremosa como uos nen demj
Tan amada comen uos sey amar
 
 
E poisuꝯ amo tanto mha senhor
Se uos quiserdes querouꝯ dizer
Qual coyta me uos fazedes sofrer
E non queredes que uꝯ eu faly
E non posseu muyto uiu’ assy
Que non moyra muj cedo com pesar
 
Que ei muj g̃nde desto mha senhor
De que me non queredes g̃deçer
De uꝯ seruir nen deuꝯ ben querer
E dizedes de ꝙʷtouꝯ seruj
Que fiz mal sen que a tanto perdi
E en pero non men posso quitar
 
Nen quitarey en ꝙʷteu uyuo for.
Deuꝯ seruir senhor euꝯ amar
 1. ^

  Tanto esta forma como a precedente foron anotadas sobre raspadura. O texto debeu ser corrixido. Repárese en que, contrariamente ao que é habitual, a primeira liña da estrofa non comeza máis adentrada que os versos seguintes; de feito, e con excepción das dúas últimas liñas da columna, todas as liñas desta cobra están adentradas para trazar a maiúscula.

 2. ^

  En correspondencia con esta palabra e coa precedente, obsérvanse indicios de corrección do texto.

 3. ^

  A minúscula para o rubricador está moi apagada, é dubidosa.

 4. ^

  En correspondencia con esta palabra obsérvanse indicios de corrección do texto.