371 [= Tav 85,12 (= 101,5)]: Juião Bolseiro & Meen Rodriguez Tenoiro «Juião, quero tigo fazer» [B 403bis, V 14]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Iuyāo q̄ro contigo faz̄
se tu qⁱse res hūa entencō
et q̄reyte na pⁱmeyra razō
hūa punhada muy grāde poer
eno rostre chamarte rrapaz.
muy maor creo q̄ assy faz
boa entençō q̄na quer faz’
 
Meen rrōiz muy sen meu praz’
afarey uoscassy ds̄ me ꝑdom
cauos aue’y de chamarco chō
poys q̄ eu apunhada receber
desy tᵒbar uos ey muy mal assaz
ꞇ̄ atal entēcō se auez p̃z
afarey uosco muy sen meu praz
 
Iuyciō poys tigo cometar
fuy direytora oq̄ te farey
hūa punha da grande te darey
desy q̄reyte muy toz couceꝯ dar
na g̃ganta porte fe rir peor
q̄ nūca uylāo aia sabor
doutra tençō comego comecar
 
Meen rrōiz q̄reym enparar se
se ds̄ me ualha comouꝯ dyrey
coreyfe noioso uos chamarey
poys q̄ eu apunhada retadar
desy direy pois (q̄ en apu) soaz coutes for
lexademora pʳ nr̄o senʳ
ca1 asy se sol meu padra enparar
 
Iuyas pois q̄ ceu filhar
pedes tabe lez rq̄ cassastrare aq̄
des couces te possetrerey2
 
Mēa rrōiz semen tr̄osqⁱar
ou seme fano ou seme cr͂ostar
ay t̃uador iaueꝯ nō tarue’y

V


  Juyāō q̄ro contigo faz’  
    se tu qⁱseres hūa entēcon  
    ꞇ q̄reyte na pⁱmeyra razō  
    hūa punhada mui grā de poer  
    eno rostre chamarte trapaz  
    mui mas ꞇ qeo q̄ assy faz  
    boa3 entētō q̄na quer faz̄  
     
  Meen spoīz muy sen meu praz’  
    a farey uos cassy dz̄ me perdem  
    tauos auey de chamar cochon  
    poys q̄ eu apunlxida receber  
    desy tᵉbar uos ey muy mal assam  
    et atal entengō se auos p̄z  
    a farey uosco muy sen men praz̄  
       
  Juyāo poys tigo cometar4  
    fui dyreytora oq̄ te farey  
    hūa punha da grāde te darey  
    desy q̄reyte muētos toues dar  
    jna g̃ganta porte fesir5 peor  
    q̄ nuca uylāo aia sabor  
    troutra6 tençon comego cometar.  
       
  Meen rroīz q̄roym enparar  
    se đs me ualha comoua dyrey  
    coreyfe noioso uos chamarey  
    Poys q̄ eu apunhada retadu  
    desy direy pois so os couces for  
    lexademora pʳ np̄o señ  
    caasy sesol meu padra en parar  
     
  Jupⁱao pois q̄ teu filhar.  
    palos tabelam ꞇ q̄ tassastrara q̄  
    dos cougas te pesse gēgey  
     
  Mene spoīz so meu tpōs dar  
    ou some fano ou seme q̄ostar  
    ay tūador iaues nō tāmoy (adiz’)  
    (ay đs pᵉ q̄me uā assy matar7  
    e ueermā muj triste sen sabor  
    e poraquesto entendam̄ senhor  
    q̄ pᵉ uos ei to da q̄ste pesar)  
 1. ^

  Na entreliña sobre o <a> hai un trazo horizontal que podería interpretarse como un sinal de abreviación, que neste contexto sería innecesario.

 2. ^

  Colocci marcou os tres versos de cada unha das dúas fiindas con cadansúa liña abranxente en vertical, á esquerda.

 3. ^

  A letra <b> inicial ten un trazado irregular: presenta a haste inclinada cara á esquerda e curvada no extremo tamén cara á esquerda, o que aproxima a grafía a un <v>.

 4. ^

  Aínda que por baixo do <a> hai unha vírgula que podería interpretarse como unha cedilla, o trazado do correspondente <c> ao que iría asociado, é para nós claramente o dun <t>. Monaci le ç.

 5. ^

  O <s> parece escrito sobre un <r> previo, mais podería ser ao contrario.

 6. ^

  As dúas grafías iniciais lembran un <D>, que foi o lido por Monaci.

 7. ^

  As catro liñas que seguen foron canceladas cun trazo inclinado que vai da parte superior esquerda á inferior dereita.