894 [= Tav 155,3 (= 157,27)]: Vaasco Rodriguez de Calvelo «[J]a eu, sennor, muitas coitas passei» [A 302]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[J]a1  eu sennor muytas coytas
passey. sempr atendendo ben que non
prendi. de uos que eu en mal dia
serui. et non uos pes2  et preguntar
uos ey. sennor de mi ꞇ de quanto
[lacuna]
  1. ^

    A letra de espera presenta características diversas das que definen este elemento no conxunto do códice.

  2. ^

    Inicialmente escribiuse per; o grafema final do vocábulo corrixiuse nun segundo momento.