1052 [= Tav 63,32]: Joan Airas de Santiago «Ir-vos queredes e non ei poder» [B 1050, V 640]

Transcrición paleográficaImprimir

B


  I r uos queredes e non ey poder  
  Par deꝯ amigo de uꝯ en tolher  
  E sse ficar des uos quero dizer  
  Meu amigo que uꝯs poren farey  
  Os dias queuꝯ auosso p̃zer  
  Non passastes eu uolos cobrarey  
     
  Se uos fordes sofrerey a mayor  
  Coita que sofren molher poʳ senoʳ  
  E sse ficardes polo meu amor  
  Direyuolo que uos por en farey  
  Os dias que uos auosso sabor  
  Non passastes  
     
  Hidesuos eteendes mendesdem  
  E ffico eu muy coitada poren  
  E fficade por m cauos conuen1  
  E direy uꝯ que uos poren farey  
  Os dias que uos non passastes ben  
  Ay meu amigo eu uolos cobᵃrey  

V


  Jr uos queredes enō ey poder  
  par deꝯ amigo deuꝯ en tolher  
  esse ficardes uos quero dizer  
  meu amigo q̄ uos porē farey  
  os dias q̄ uꝯ a uosso p̃zer  
  nō passastes eu uolos cobrarey  
     
  Seuos fordes sofrerey amayor  
  corta q̄ sofreu molher por senõ  
  esse ficarđs polo meu amor  
  direyuolo q̄ uos poren farey  
  os dias q̄ uos o uosso sabor  
  nō passastes eu uo los cobr̃ey  
     
  Hidesuos eteendes mendesdem  
  effico eu muy coitada poren  
  efficade por mi cauos ꝯ uē  
  e diremꝯ q̄ uos poren farey  
  os dias q̄ uos nō passastes bē  
  ay meu amigo eu uolos cobr̃ey.  
  1. ^

    As grafías <nu> parecen refeitas sobre <ma> previos.