943 [= Tav 150,4]: Sancho Sanchez «En outro dia, en San Salvador» [B 940, V 528]

Transcrición paleográficaImprimir

B


En outro dia en san saluador
Vi men amigo que mj gram ben quer  
E uunca mays coyta da foy molher  
Do que eu hy fuj segundo meu sen  
Cuydanda miga qual era melhor  
Deo matar ou delhi fazer ben  
   
Ele pᵉ mj tan coitado damor  
Que moirera semeu ben nō ouuer  
E uyueu aly e como quer  
Que uꝯ diga ouuha moirer pᵉ en  
Cuydandamiga.  
   
Men e o poder que soō senhor  
De fazer del o que ma mj prouguer  
Mays foy hy tan coitado  
que mester non mē. fora poys q̄ o uj ꝑ rē  
Cuydandamiga.

V


En outro dia en san saluador
ui meu amigo quemi grā bē quer  
enunca mays coytada foy molher  
do que eu lhy fui segundo meu sen  
cuydanda miga qual era melhor  
deo matar ou de lhi fazer ben  
   
Ele pᵉ mi tā coitado damor  
q̄ morrera se meu bē nō ouuer  
euyuen aly e como q̄r  
q̄uꝯ diga ouu hamorrer pᵉ en  
cuydandamiga qual era emelhor  
   
Men e o poder q̄ soō senhor  
de faz’ del oq̄mami ꝓuguer  
mays foy hy tā coitado  
q̄mester nō mē fora poys q̄ o uj ꝑ rē  
cuydandamiga q̄l era o