472 [= Tav 18,15]: Afonso X «Don Meendo, Don Meendo» [B 474bis]

Transcrición paleográficaImprimir

B


D on meendo don meendo
Por qʷnto eu entendo
ꝙ̄ leua obayo nō leixa a Sela
 
A migo de souto mayor
Daquesto soon Sabedor
ꝙ̄ leua obayo nō leixa a Sela
 
Don meendo de candarey
Per quanteu deuos ap’sey
ꝙ̄ leua o bayo non leixa a Sela