966 [= Tav 63,22]: Joan Airas de Santiago «Dizen-mi a mí quantos amigos ei» [B 964, V 551]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Dizeu mhamj quantꝯ amigꝯ ey
Que nunca perderey coyta damor  
Se meu non al ongar damha senhor  
E digolhis eu comouꝯ direy  
Par deꝯ sempreu alongado ueuj  
Dela edo seu ben enono perdi  
   
Coyta damor pero dizen que ben  
Farey en ma fazenda de uyuer  
Longi dela quemj non quer ualer  
Mays de tal guisa lhis digueu pe en  
Par d’s.  
   
Coyta damor pezo dissen que non  
Posseu uyuer se me non alongar  
De tal senhor quesse non quer nēbrar  
Dem mays digolhis eu loguēton  
Par deus  
   
Coyta damor nen alhur nen aly  
Non lhi guairey ca muytolhi guary

V


Dizen mhami quantꝯ amigus ey
que nunca perderey coyta damor  
se meu non alon gar da mha senhor  
edigo lhis eu como uꝯ direy  
par deus sempreu alongado ueui  
dela e do seuben enono perdi.  
   
Coyta damor ꝑo dizẽ q̄ ben  
farey en m\h/a fazenda de uyuer  
longi dela q̄ mi nō q̃r ualer  
mays de tal guisa lhis digueu pᵉ en  
par đs senp̃u1 alō.  
   
Coyta damor ꝑo dizē q̄ nō  
posseu uyuer seme nō alōgar  
detal sen hor q̄ sse nō q̄r nēbrar  
demī mays digolhis eu loguēton  
par đs semp̃u.  
   
Coyta damor nē alhur nē aly  
nō lhi guarrey ca muytolhy guary
  1. ^

    O grafema <u> parece corrixir un <e> precedente.