8 [= Tav 27,1]: Diego Moniz «Deus, que pouco que sabia» [B 8]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Deus que pouco que sabia1
Eu eu qual uiço uiuia
Quandera on mha senhor
E que muy tome queixaua
Dela por que non pensaua
Demin e non gradecia2
 
Adeus qual beumi fazia
En sol me leixar ueer
O seu mui bon parecer
 
Mays en grā sandez andaua
Eu quāndome nō pagaua
De cō tal senhor uiuer
E q̄ melhor bē q̄rriā
Amendora pagaria
Mays esto amī quē mho daua
Este bē queno nō entraua
Nono ouuesso ieu melhor
Eu messental sabor
 
Mais logomar mataria
Hū cor q̄ ey defolia
Muy conpride damor
q̄ ꝑ poucas mar mataua
Quandeu mha senhor cataua
En tal coyta me metia
q̄ conselho non sabia
Eu demī como fazer
Por dela mays ben auer
 
Mais se/eu nunca cobraua
Ouiçen que antestaua
Saberlhia ben sofrer
Seu amor e nenbrarmya
q̄ ela nō podia uiuer
Quādalhur moraua
Tā muytoa deseiaua
Mays eu cō este pauor
Seria bon sofredor
  1. ^

    Na marxe esquerda, á altura do primeiro verso, lese a anotación colocciana: el dissi, co s inicial apagado por lacuna. Na mesma marxe, entre os versos 1 e 2, lese a cifra 8 da numeración de Colocci.

  2. ^

    Entre este verso e o seguinte hai un espazo de unha lin̄a, similar ao interestrófico. Na marxe esquerda unha cruz + avisa desta cuestión. A realidade é que non falta verso ningún.