153 [= Tav 11,5]: Airas Carpancho «Desej’eu muit’a veer mia sennor» [A 65, B 177]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Deseg eu muit aueer mia sennor
{ꞇ} pero sei que pois antela for. non llei
  a dizer ren. de comogeu aueria sabor
  ꞇ lle estaria ben.
   
   
  [P]ola ueer moiro ꞇ pola seruir
  eꝑo sei que pois mant ela uir.
  non llei adizer ren.
  de comogeu poderia guarir.
  E llestaria ben.
   
  [S]ellal disser nō me dira de nō.
  mais da gran coita do meu coraçō
  nō llei a dizer ren.
  q̄lleu diria en boa razon.
  [E] llestaria ben.
   
  Pero ei gran sabor delle falar.
  quandoa ueio porlle nō pesar.
  nō llei a dizer ren.
  de com( )1 eu poderia led andar.
  Ellestaria ben

B


Deseieu muytaueer mha senhʳ
epero sei que poys dante la for
noulhei adizer reu
deco moieu aueria sabor
elhestaria ben
 
Pola ueer moyre pola ƥuir
eꝑo sei q̄ pois mātela uir
nōlhei adizer ren
decomoieu pod’ia guarir
E lhestaria ben
 
Selhal disser nōme dir a denō
mays de g̃m coita domeu coraçon
nōlhei a dizer rē
q̄lheu diria en bōa razon
Elhestaria ben
  1. ^

    Anulado por raspadura algún carácter.