436 [= Tav 157,12]: Anónimo «Des oje-mais me quer’eu, mia sen[n]or» [A 271]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Desoie mais me quereu
mia senor. ( )quitar1 de uus2
mia fazenda dizer. per bōa ffe
se o poder fazer. pois ueio
que auedes gran sabor. que uos
non diga quanto mal me
uen. por uos pero non poderey
per ren. soffrer a coyta en que
me ten amor.
 
[P]or uos mia sēnor ca muita de prā
que uos heu dixe toda mia razon.
e quāto mal soffri a gran sazon.
e qual pauor de mort eqʷnt affan.
por uos e nunca fezestes por mi.3
ren mais non posseu soffrer desaqⁱ
qʷntas coitas meꝯ cuidados me dā.
 
[P]or uos mia sen̄or q̄ senpr amarey
mentreu for uiuo mais ca mī nēal.
perdi o sen ꞇ soffri muito mal.
epois uos praz oie mais soffrerey.
de uos non diz᷈ rē pois prol nō mia
que uolo diga ꝑo ben sey ia.
que desta coyta morte prenderey.
 
Por uos sen̄or que ƥui muyt a.
prenderey morte pois que deꝯ nō ha.
doo de min nen uos que sēpr amey.
  1. ^

    Ademais da deterioración no soporte de escritura, antes deste vocábulo debeuse raspar algún carácter.

  2. ^

    En correspondencia co último vocábulo do verso o pergamiño está raspado; os dous últimos grafemas do pronome están escritos sobre rasura.

  3. ^

    Unha engurra afecta ás catro primeiras liñas da columna de escritura, aínda que o texto é perfectamente lexíbel.