375 [= Tav 9,3]: Afonso Sanchez «De vos servir, mia senhor, non me val» [B 407, V 18]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Deuꝯ sseruit mha Senhor
non me ual / poys non atendo deuꝯ
rren e al. Sey eu de uos q̄ uos arffez
ds̄ tal: q̄ nūca mal fareds̄ e porem
q̄r me queyrades Senhor ben
q̄r mal poys mede uos nō ueer mal nē rrē
 
Poys deuus ƥuir ey muy grā sabor
enō atendo bē degrā damor q̄ uos eu ey
ar ssoō Sabedor q̄ nūca mal aueds̄
deffaz’ q̄r me q̄yrads̄ bem q̄r mal
Senoʳ1 poys mal nē bem deuos nō ey
daū .
 
Poys deuos sseruit emeu coracō
enō atā do poren galardō deuos
arssey assy ds̄ me ꝑdon q̄ nō faredē2
mal porē
Senher q̄r me q̄yra des bē q̄r mal q̄r nō
poys eudeuos mal nē bem nō ouuer

V


  Deuus sser uir mha senhor  
    nō me ual poys nō atendo deus  
    rren e al sey eu de uos q̄ uos arffez đs tal  
    q̄ nūca mal fareds̄ e porem  
    q̄r me queyrades senō bem  
    q̄r mal poys me de uos nō ueer mal nē(m) rrem.  
     
  Poys deuus seruir cy muy grā sabor  
    enō atendo bem dodrādamor q̄ uos eu ey  
    ar ssdō sabedor q̄ nūca mal aueds̄ deffam̄  
    q̄r me q̄yrads̄ bem q̄r mal senoʳ.  
    poys mal nē bem de uos nō ey. daū  
     
     
  Poys deuos sseruir emeu coracō  
    e nō atēdo porengalardon deuos ar ssey assy ds̄ me ꝑdō  
    q̄ nō faredō mal porē senhe  
    me q̄yra des bem q̄r mal q̄r nō  
    pois eu deuos mal iē bem nō ouuer.  
  1. ^

    As grafías <eno> só se poden intuír, pois están baixo un borrón de tinta.

  2. ^

    Esta palabra lese mal porque se correu a tinta.