172 [= Tav 125,8]: Pero Garcia Burgales «De quantos mui coitados son» [A 82, B 186a]

Transcrición paleográficaImprimir

A


De quantos mui  
coitados son. a  
que deus coita faz auer. min faz mais  
coitado uiuer. e direi uus per qual ra  
zon. faz me querer ben tal sennor.  
a mais fremosa nen mellor do mund  
e non mia faz ueer.  
   
E da me tal coita que non.  
sei de min consello prender.  
e fez me ia pauor perder.  
de mia mort ay gran sazon  
ond ant auia gʷn pauor  
ueed ora se a mayor.  
coita nomundo de soffrer.  
   
nunca me d’s quis guisar.  
enquanto cuidado prendi  
u cuidei al en cuidar y.  
en como podess acabar.  
do que querria nulla ren1 ‹q̄ q̄rria nulla rrē›
mais cuiden quanto mal mī uen.  
catiu e mal dia naci.  
   
[E] quant ogest ameu coidar.  
ben per sei eu ca nō a y.  
coita mayor das que ami.  
faz mia mort ora deseiar.  
ꝑo nō querria por en.  
morrer se coidasse auer ben.  
da que por meu mal dia ui.  

B


De quantꝯ muj coytados son
aque deꝯ coyta faz auer
mj faz mays coitado uiuer
edirey uꝯ por qual razon
faz mj querer ben tal senhor
amays fremosa nen melhor
do mūde non mha faz ueer
 
Eadamj tal coyta q̄ nō
sei demj̄ cōsselho p’nder
Efezmj ia pauor ꝑder
demha mortay g̃m sazon
ondantauya grā pauor
ueedora se a mayor
coyta no mūdo de sofrer
 
Enūcamj d’s qⁱs gⁱsar
en ꝙ̄to cuydado p’ndi
hu cuydei alencuydar hi
encomo podessacabar
do q̄ q̄ria nulha ren
mays cuyden ꝙʷto mal mj uē
catiue mal dia naçi
 
E quātoiest ameu cuydar
bē ꝑsei eu ca nō a hi
coyta mayor das q̄ amj̄
faz mha mortora deseiar
ꝑo nō q̄ria pʳen
moirer se cuydassauer ben
daq̄ pʳmeu mal dia uj
  1. ^

    Con excepción da primeira palabra, todo o verso foi corrixido; está escrito sobre raspadura. Na marxe dereita da columna, antes do sintagma anotado polo corrector, obsérvanse indicios de raspadura sobre o soporte de escritura.