72 [= Tav 151,4]: Vaasco Fernandez Praga de Sandin «De cuita grand’e de pesar» [A 9, B 99]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Se cuita grande (e̻) depesar non a1
oio meu coraçon. nulla mingua
si deus manpar. e uedes sennor por que
non por que uus ueio en mi ꝑder me
sura que tanto ualer sol sempre a quen
na deus quer dar.
 
 
E sēnor mais uus direi. en.
esso pouco que eu poder
uiuer no mūdo se qⁱser
deus. assi uiuerei por en.
e ta mal dia eu naçi.
por q̄ uꝯ fazedes por mi.
cousa q̄ uus nō esta ben.
 
E creo q̄ fara mal sen.
q̄n nunca gran fiuz ouuer.
en mesura doutʷ moller.
edirei uꝯ por q̄ mia uen.
por q̄ me leixades assi.
morrer2 e nō catades y.
mesura nē d’s nē al ren.
 
E mia sēnor a meu cuidar
cousa faria sen razon.
eu se miassi fuesse cuitar.
cō mia mort enesta sazon.
q̄ me uos fazedes morrer3
se podess( ̻4)5 en guissa seer.
q̄ mal nō uꝯ podesse estar.

B


De coyta grande pesar
non a oiomeu coraçon
nulla mingua se deꝯ maupar
euedes senhor por que non
por queuꝯ uj eu mj perder
mesura que tanto ualer
sol sempra quena deꝯ quer dar
 
E senhor mays uꝯ direy en
esso pouco q̄ eu poder
uiuʼ no mūdo se qⁱƥ
dʼs assy uiuerey pʳ en
etā mal dia eu naçi
pʳ q̄ uos fazedes pʳ mj
cousa q̄ uꝯ nō esta ben
 
E creo q̄ fara mal sen
q̄ nūca g̃m feuza ouuʼ
en mesura dout͂ molhʼ
edireyuꝯ pʳ q̄mauē
pʳ q̄me leixades assy
morrer enō catades hi
mesura nē dʼs ne al ren
 
E mha senhʳ ameu cuydar
cousa faria sē razō
eu semassy fosse matar
ca mha morte en esta sazō
q̄me uos fazedes morrer
se podessen gⁱsa seer
q̄ mal nōuꝯ podessestar
 1. ^

  O pergamiño está raspado. A partir de grande (excluído) o verso foi corrixido. Na marxe dereita da columna cancelouse o texto que se debeu empregar para realizar a emenda.

 2. ^

  Mediante raspadura, anulouse un carácter no lugar que ocupa a maiúscula, que debeu ser trazada no momento de se efectuar a corrección para completar o espazo, grande, que ficaba no interior do verso. Tamén na marxe esquerda da columna o pergamiño está raspado; talvez foi cancelada a variante que serviu para realizar a emenda.

 3. ^

  O pergamiño está raspado. A partir de <q̄„> (excluído) todo o verso foi corrixido. Na marxe esquerda da columna o pergamiño está raspado, anulándose, talvez, a variante que se empregou para modificar o texto primitivo.

 4. ^

  Un carácter, previamente subpunteado, foi anulado mediante raspadura.