409 [= Tav 114,5 (= 157,8)]: Paai Gomez Charinho «Coidava-m’eu, quand’amor non avia» [A 250]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Coydaua meu quand a1  
mor non auia. que non podes el     
comigo poder. mais pois lo ei ia     {o}
non cuidaria. ca me non sei nen  
posso deffender. e por que soubesto  
de mi amor. fezo mel que ama  
se tal sennor en que m(e̻le̻)2 mostra {bē}
sso seu poder  
   
E de guissa mio mostrou que queria  
ante mia mort o ge mais ca uiuer  
ca soffro coita\s/3 qual non soffreria  
mas eya\s/ mal que me pes de soffrer  
ca de guisa me ten uençud amor  
que se deus ou gran mesura nō for  
demia sēnor pos en coita uiuer.  
   
[M]ais esta4 mesura como seria {Mais aqⁱ a mester sabedor[…]
de mia sēnor ca non llouso dizer mais ca esforç ē pun̄ar d[…]
que me ualla ca sei ca me diria a mia sen̄or ƥuiço todauia […]
que me quitasse ben dea ueer ꞇ deseiar seu bē ꞇ atēder […]
e por aquesto ben sei que amor senp᷈ seu bē ꞇ semela dam[…]
me faria cada dia peor q̄r deffender por fazer a […]
sello disses(e̻) e non nouso dizer. tā gram mesura nō pode}
 1. ^

  Na marxe esquerda da columna un anotador tardío escribiu α Mujto boa.

 2. ^

  O segundo dos grafemas cancelados está escrito en tinta diferente.

 3. ^

  O grafema escrito na entreliña foi engadido en fase de revisión do texto.

 4. ^

  O grafema <a> presenta trazado anómalo.