570 [= Tav 25,18]: Don Denis «Ben entendi, meu amigo» [B 553, V 156]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Bē entendi meu amigo
Que mui grā pesar ouuestes
Quando falar non podestes
Vos nontro dia comigo
Mays certo seedamigo
Que nō fuy o uosso pesar
Que sao meu podessiguar
 
Muy bē soubeu pᵉ uerdade
Que erades1 tam coytado
Que non auya recado
Mays amigo aca Tornade
Sabede bē pᵉ uerdade
Que nō fui o uosso
 
Bē soubamigo pᵉ certo
Queo pesar da qꝉ dia
Vosso q̄ par non auya
Mays pero foy ēcoberto
E porē seede2 certo
Que nō foy o uosso pesar
 
Cao meu nōsse podosmar
Nē eu nono pudi negar3

V


  Ben entendi meu amigo  
    que mui gram pesar ouuestes  
    qn̄do falar nō podestes  
    uos noutro dia comigo  
    mais certo seeda migo  
    que nō fuy o uosso uesar  
    que sao meu podessignar  
     
  Mui ben soubeu pᵉuerdade  
    q̄ erates tā cuytado  
    q̄ nō auya recado  
    mays amigo aca tornade  
    sabede bē pᵉ uerdade  
    que nō fui o uosso  
     
  Ben soubamigo pᵉ certo  
    q̄o pesar daq̄l dia  
    uosso q̄ par nō auya  
    mays ꝑo foy entoberto  
    eporen seede certo.  
    que nō foy o uosso pesar  
     
  Cao meu nōsse podosmar  
    nē eu nono pudi negar  
  1. ^

    O <e> inicial está reescrito sobre o que parece un trazo dunha grafía anterior.

  2. ^

    Por enriba do <s> hai un trazo horizontal que en principio non ten valor de abreviatura.

  3. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña abranxente en vertical á esquerda.