777 [= Tav 124,1]: Pero Dornelas «Avedes vós, amiga, guisado» [B 780, V 363-364]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Auedes uos amiga guisado
de falar uoscoio meu amiga  
q̄ uem aqⁱ etem uolo por falar  
uosꝙ gaz1 uos ssecado  
de rrogamiga douossa migo  
q̄ facades omeu facades omeu falar  
mjgo  
   
E hu eu moro ia el nō mora  
calhe defendi q̄ nō morase  
hi eporem ca cou ꝙ rrogasse:  
errecado sey q̄ uos trazora: derro

V


Auedes uos \uos/2 amiga guisado
defalar uoscoio meu amigo  
q̄ uem aqⁱ ebem uolo por falar  
uosq̄ȝ3 epiz uos rrecado  
de rre gamiga do uossamigo  
q̄ facades omeu facades omeu falar migo  
 
   
E hu eu moio ia el nō mora  
ca lhe defendi q̄ nō morase  
hi eposey q̄uos trazo ia derro  
   
Grara sazon aq̄ meu ben demāda  
enūca pode camigo falar  
euē agora uossamigo rrogar  
eora4 rrecado sey q̄ uos andar derroga
 1. ^

  Esta grafía final ten un trazado irregular, de forma que podería interpretarse como <ʒ> ou como <n> de tipo uncial.

 2. ^

  Escrito por Colocci na entreliña.

 3. ^

  A lineta sobre o <q> está moi apagada, e despois do <q> segue unha grafía que podería corresponder coa abreviatura ou , pois non é o trazo habitual que corta o <q> na abreviatura ꝙ̄.

 4. ^

  O <a> final ten un trazado esquemático.