274 [= Tav 79,9]: Joan Soarez Coelho «Atal vej’eu aqui ama chamada» [A 166, B 318]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Atal ueieu aqui ama chamada  
que delo dia en que eu naçi. nunca  
tan desguisa cousa ui. se por hūa  
destas duas non e. por auer nom  
assi per bōa fe. ousello dizen por  
que est amada.  
   
[O]u por fremosa ou por ben tallada  
se por a q̄stama deuua seer.  
eo ela podedelo creer  
ou seo e pola eu muit amar  
ca ben lle q̄r e posso ben iurar.  
poila ui nunca ui tan amada.1 {eu}
   
E nunca ui cousa tan desguisada  
de chamar om ama tal moller2 {e}
tan pastorie sello non disser.3  
por todesto q̄eu sei quellauen.  
por quea ueia todos querer ben.  
ou por que domunde amais amada  
   
Eo de como uꝯ eu disser.  
que ꝑo me d’s ben faz᷈ qⁱser.  
sen ela nō me podē faz᷈ nada  

B


A tal ueieu aqui ama dia mada
Que delo dia en que eu naçi
Nunca tan desguisada cousa ui
Por hūa destas duas non e
Por auer nomassy per boa fe
Ou selho dizen por que est amada
 
Ou pᵉ fremosa oupᵉ ben talhada
Se pᵉ aquesto amada a seer
Eo ela podede lo creer
Ou se e pola muyteu amar
Ca bēlhi quere posso ben iurar
Poyla uj nūca uj tan amada ·
 
E nunca ui cousa tā desguisada
De chamar home ama tal molher
Tan pastorinhe selho non disƥ
Pᵉ todesto que en soy quelhauen
pᵉ que a ueiatodꝯ querer ben
Ou pᵉ que domūda mays amada
 
E4 o de como uꝯ eu disƥ
Que perome d’s ben fazer qui ser
Sen ela nōmj pode fazer nada5
 1. ^

  A marca que indica o punto do texto en que debería integrarse o elemento escrito na marxe localízase tras poila.

 2. ^

  A marca para a inserción no texto do grafema escrito na marxe localízase despois da voz om.

 3. ^

  O texto está afectado polo excesivo recorte da parte superior do folio.

 4. ^

  Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña en vertical abranxente, á esquerda.

 5. ^

  O resto deste folio ficou en branco. A seguir consérvanse leves vestixios de seis folios arrincados. No verso do quinto deses folios, do que se conserva só a marxe inferior, pode lerse de man de Colocci o que parece un reclamo para o inicio do caderno seguinte: (Et nō soub?). Logo hai catro folios íntegros, mais en branco, numerados como 71, 72, 73 e 74. No canto inferior dereito do f. 72, da man de Colocci pode lerse: As graues, que remite ao inicio do caderno seguinte, que só comeza no f. 75. Molteni di que máis abaixo aínda se pode ver, escrita tamén por Colocci, a letra I de rexistro. No facsímil non se ve nada.