275 [= Tav 79,8]: Joan Soarez Coelho «As graves coitas, a quen as Deus dar» [A 167, B 319]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  As graues coitas aquenas  
  d’s dar. quer eo mal damor gran ben  
  faria. selle desse pero non lle daria.  
  con quen oussasse en sas coitas falar.  
  en tal guisa quello non entendesse  
  con queno falasse (e̻)que1 se doesse. del  
{de} mais non sei deus se poderia.2  
     
  Pero sei ben aquant e meu coidar  
  aquen esto desse calle daria  
  mais longa uida e q̄lly faria  
  daq̄las coitas auer mais uagar.  
  e nō sei al per que sen nō ꝑdesse.  
  que mais ouuesse e çedo nō morresse.  
  e per esto cuido q̄ uiuiria.  
     
  [ ]estas coitas eu podia falar.  
  come quenas padeçe cada dia  
  mas nō e tenpo ia me ualrria.  
  mais guardesse quen se poder guardar.  
  e non sesforçe en sennor q prendesse3  
  a mellor nen mellor pareçesse4 {q̄}
  deste mūdo ca peor lly faria.  

B


As graues coytas aquenas deꝯ dar
Quer · eo mal damor g̃m ben faria
Se lhi desse pero nonlhi daria
Con quen ousasse sas coytas falar
En tal guisa quelho non entendesse
Con quen as falasse · que se dosse
Del mays non sey de deꝯ se poderia
 
Pero sei ben a ꝙʷte meu cuydar
A ꝙʷ esto desse calhi daria
Mais longaui da· e quelhi faria
Daquelas coytas au’ mays uagʷr
E non sei al per que se non perdesse
Sse as ouuesse e cedo non moiresse
E per esto cuido que uiueria
 
Destas coytas eu podia falar
Come que nas padeçe cadadia
Mays non e tenpoia nēmj ualiria
Mais gʷdesse quēsse pode guardar
E nōssesforçen senhor que p’ndesse
A melhor . nē que melhor parecesse
Deste mundo . ca peyor lhi faria
 1. ^

  O grafema subpunteado foi, ademais, anulado cun trazo de pluma.

 2. ^

  O sinal de chamada que indica o punto onde debía realizarse a corrección sitúase antes da voz deus.

 3. ^

  O texto está afectado polo corte excesivo que sufriu o folio na súa marxe superior.

 4. ^

  O sinal de chamada que indica o lugar en que se debía realizar a corrección sitúase despois da forma nen.