867a [= Tav 14,2]: Airas Nunez «Amor faz a min amar tal senhor» [B 873, V 457]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Amor faz amin Amar tal Senhʳ.
que he mais fremosa de quātas sey  
efaz ma legre faz me trobador  
cuy dandenben sempre mays vos/  
direy  
faz me uiuer en alegrāca  
efaz me todauia en ben cuidar  
Poys mjn amor nō quer leixar  
edamesfor çie asperanca  
mal uenha ꝙ̄ sse del (d)a1 sasperar2  
 
 
   
Caper Amor cuydeu mays a uaꝉr  
eos q̄ del desaperados son  
nūca perderā nē huū ben auer  
Mais au’ mal ꞇ por esta irazō  
trobeu ꞇ nō ꝑ antolhāca  
Mais pʳo q̄ sey lealm̄c amor  
Poys m amor  
   
Conseçē m os q̄ amor nō ham  
et nō couseçē sy uedes q̄ mal  
ca trobe canto pʳ senhor de prā  
   
que so(*)bre3 quātas oieu sey mays ual4  
de veldade de bē falar  
ꞇ he cousida sen dul tanta  
atal comeu ꞇ por sen q̄ra ndar  
Poys m amor

V


Amor faz amin amar tal senhor
que he mais fremosa de quātas sey  
efaz ma legre fazme tro bador  
   
pago5  
   
cuydandenben sempre mais uos direy  
faz me uiuer en a legranza  
e fazme toda uia en ben cuidar  
poys min amor nō quer leyxar  
edamesfor ze asperanza  
mal uenha ꝙ̄ sse del desasperar  
   
Caper amor cuydeu mais a uaꝉr  
eos q̄ del desaperados son  
nūca poderā nē huū ben auer  
mais au’ mal et por esta rrazō  
trobeu ꞇ nō per ancholāçha  
mais por q̄ sey lealmē amar  
poys m amor.  
   
Couseçē mī os q̄ amor nō ham  
ꞇ nō couseçē sy uedes q̄ mal  
ca trobe canto p̃ senhor de prā  
q̄ sobre quantas oieu sey mays ual  
de beldade de bē falar  
ꞇ \h/e cousido sen dul tanta  
atal ameu et por seu q̄ra n̄dar  
poys min amor.
 1. ^

  O <d> foi cancelado cun risco vertical.

 2. ^

  O <p> está distorsionado por unha mancha de tinta.

 3. ^

  Antes do <b> foi escrita unha grafía cancelada polo propio copista con trazos verticais.

 4. ^

  O <a> percíbese con dificultade por coincidir cunha mancha por traspasamento de tinta.

 5. ^

  A apostila foi escrita por por Colocci ao remate da columna de escritura, na marxe inferior do folio. Reproduce a forma subliñada na cantiga 455.