883 [= Tav 94,3]: Martin Moxa «Amor, de vós ben me posso loar» [B 892, V 476]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Amor deuos ben me posso loar
De qual senhor mj fazedes amar  
Mays dunha cousa me deuo queixar  
Quante meu sen  
Hu mesura nen mercee no fal  
Nen outro ben mesur amj nen  
Mercee non ual nen outra ren  
   
Gradescōuꝯ que mj destes senhor  
Fermosa ede todo ben e sabedo  
   
            Gradesco1  
   
Mays poys mha destes peseuꝯ amor  
Do que mhauen  
Hu mesura  
   
Ameu e trobe e seruha mays poder  
A questa dona pᵉ seu ben auer  
Mays quandolha coyta ueħo dizer  
En que me ten  
Hu mesura

V


Amor deuos ben me posso loar
dequal senhor mi fazedes amar  
mays dunha cousa me deuo queixar  
quante meu sen hu mesura nē mercee nō fal  
nē outro ben mesurami nen  
mercee noual nē outra ren  
   
 
Gradescouꝯ q̄ mi de stes senhor  
fremosa edecedo ben sabedor  
mays poys mha destes peseuꝯ amor  
do q̄ mhauē | du mesura  
   
 
 
 
 
Ameu e trobe e seruha mays poder  
aq̄sta dona pᵉ seu bē auer  
mays quando lha coita uenho dizer  
enq̄me tē  
hu mesura.
  1. ^

    Escrito por Colocci na marxe inferior do folio, por baixo da columna b.