746 [= Tav 7,1]: Afonso Meendez de Beesteiros «Amigos, nunca mereceu» [B 731, V 332]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Amigas nūca m’eçeu omē
comeu m’ety mal ē meu cuydar  
ca nō en al mais andome pʳ  
pʳ enssandeu pʳo qʷn tomj ffaz cuydador  
dauer eu bē de mha Senhor  
   
Mays leixa damhādar assy  
pero uos aiad’s1 poder  
meꝯ amigꝯ deme uaꝉr  
Sol nō uez do ad’s demj  
por qūto mj fez coidar  
   
Cassey q̄ per nē hūu logar an[***]2  
q̄ nō ueerey de la bem pʳ q̄nto cuydey3  
Mais leixademassy andar  
poʳ quāto mj faz cuidar  
   
Cao ssandeu quāto mais4  
for damoʳ sandeu eāte milhor

V


Amigas nūca mēceu omē
comeu mēty mal ē meu cuydar  
ca nō eu al mais andome  
p̃ en ssandeu põ qʷtomi ffaz cuydador  
dauer eu ben de mha senhor.  
   
Mais leixadamhādar  
assy ꝑo uos aiađs poder  
meꝯ amigꝯ deme ualr̄  
sol nō uos doađs demi  
por q̄nto mi fez coidar  
   
Cassey q̄ per nē hūu logar  
amigꝯ q̄ nō acerey dela bem  
por qn̄to cuydey mais leixa5 demassy  
andar põ quanto mi faz cuidar  
   
Ca o ssandeu quanto mais for damõ  
sandeu m̄te milhor.
 1. ^

  A grafía <s> final percíbese con dificultade por mor dunha nódoa de tinta que cobre os ocos interiores.

 2. ^

  Por corrosión do papel faltan varias grafías.

 3. ^

  Por corrosión do papel as tres grafías finais só se perciben parcialmente.

 4. ^

  Colocci marcou os dous versos da fiinda cunha liña vertical á esquerda.

 5. ^

  O <i>, sen punto, prolóngase tanto na parte superior como na inferior.