1031 [= Tav 63,13]: Joan Airas de Santiago «Amigo, veestes-m’un di’aqui» [B 1027, V 617]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Amigo uehestes mun diaqui
Rogar dun preyte non uꝯ figēren  
Por que cuydaua que non era ben  
Mays poisuꝯ ia tanta ficades hi  
Fazelo quere non farey endal  
Mays uos guardade mj e uos demal  
   
Vos dizedes queo que meu mal for  
Non queredes eben pode seer  
₽o non quix uosso rogo farer  
Mays poys endauedes tā g̃m sabor  
Fazelo  
   
Ben sabedes como falamꝯ uos  
E me uos rogastes o que meu sei  
E nono fix mays cō pauor que ey  
De perder eu amigo cont̃ uos  
Fazelo.  
   
E sse uos fordes amigo leal1  
Guardaredes uossa senhor demal

V


Amigo uehestesmun dia qui
rogar dun preyte nō uꝯ figē ren  
por q̄ cuydaua q̄ non era ben  
mays poys uꝯ ia tantaficades hi  
fazelo quere nō farey endal  
mays uos guardade mi e uos demal  
   
Uos dizedes q̄o q̄ meu mal for  
nō q̄redes ebē pode seer  
ꝑo nō qⁱx uosso rogo fazer  
mays poys endauedes tā ḡm sabor  
fazelo.  
   
Ben sabedes como falamꝯ nos  
eme uos rogastes oq̄ meu sei  
enono fiz mays cō pauor q̄ ey  
de perder eu amigo cont̃ uos  
fazelo q̃re nō farey endal  
   
E sse uos fordes amigo leal  
guardaredes uossa senhor demal
  1. ^

    Colocci marcou os versos da fiinda cunha liña vertical á esquerda.