732 [= Tav 101,1]: Meen Rodriguez Tenoiro «Amigo, pois mi dizedes» [B 717, V 318]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Amigo poysmj dizedes
camj queredes muj grā ben  
quandora uos fordes daquen  
dize demj que fazedes  
Senhor fremosa eu uolo direy  
tornar mey cedou moirerey  
   
Se nr̄o senhor uꝯ ꝑdon  
poys aqⁱ sedes coitado  
quādo fordes alongado  
pᵉ d’s q̄ farey enton  
Senhʳ fremosa euuolo direy

V


Amigo po is mi dizedes
ca mi queredes mui gram ben  
quandora uos fordes daquen  
dizedemi que faredes  
senhor fremosa euuolo direy  
tornar mey cedou morrerey  
   
Se nostro senhor uꝯ ꝑdon1  
poys aqı sodes coitado  
quando fordes alongado  
pᵉ đs q̄ farey entou  
senhᵉ fremosa euuolo direy2
  1. ^

    Esta estrofa está separada da precedente por unha liña horizontal. 

  2. ^

    O último vocábulo ten unha mancha de tinta superposta.