581 [= Tav 25,19]: Don Denis «Amiga, sei eu ben d’ũa molher» [B 564, V 167]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Amigas sey eu bē dunha molher
Que se Trabalha de uosco buscar
Mal a uossamigo polo matar
Mays Todaquestamiga ela q̄r
Por q̄ nūca cō el pode poer
Queo podesse por amigauer
 
E buscalhi cō uosco qʷnto mal
Ela mays Pode aq̄sto sei eu
E Todaq̄ste la faz Polo seu
E pᵉeste pyte1 non por al
Por q̄ nūca ⁖−
 
Ela Trabalhasse a grā sazō
Delhi fazer o uosso desamor
Auer e a ende mui grā sabor
E todestamiga nō e se nō
Por q̄ ⁖−
 
Por esto faz ela seu poder
Ꝑa fazeloꝯ uosco ꝑder

V


  Amigas sey eu ben dunha molher  
    que se trabalha deuosco buscar  
    mal a uossa migo polo matar  
    mays to daquesta miga ela quer  
    porque nūca cō el pode poer  
    queo podesse por amigauer  
     
  E buscalhi cō uosco q̄nto mal  
    ela mays pode aq̄sto seer  
    etodaq̄stela faz polo seu  
    e pᵉ este pyte nō por al  
    por q̄ nūca.  
     
  Ela trabalhasse a grā sazō  
    deli fazer o uosso desamor  
    auer e a ende mui grā sabor  
    etodestamiga nō e senō  
    por q̄.  
     
  Por esto faz ela seu poder  
    ꝑa fazelo ꝯ uosco ꝑder  
  1. ^

    Claramente colocado sobre o <y> hai un punto de trazo groso, aínda que este copista non adoita utilizar ese trazo diacrítico. Podería ser talvez unha falsa interpretación do signo de abreviatura sobre o <p>, necesario para unha lectura correcta.