898 [= Tav 94,1 (= 157,2)]: Martin Moxa «[A]lgũa vez dix’eu en meu cantar» [A 306]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]lgūa uez dixeu en meu
cantar. que non querria uiuer sen
sennor. ꞇ por que mora quitey de tro
bar. muytos me teen por quite da
mor. ꞇcouseçen me do que fuy dizer.
que non queria sen sennor uiuer.
comor assi me foy damor quitar.
[J]a meu quisera con meu mal calar
mays que farey con tanto cousidor
auer lles ey mia fazenda mostrar
que non tennā que uiueu sen amor
ca sennor ey que me ten enpoder
ꞇque sabe que lle sey ben querer
mays eu ben sey ca lle faç y pesar
[E] se trobar sey ca lle pesara
poys que lle pesa de lle querer ben
ꞇse malguen desamar prazer lla (e̻n̻)
doyr omal que me per amor uen
ꞇar pesara quen me ben quiser
poren non trobo ca non me mester
mays que non amesto nunca sera
[E] meu trobar aquesto sey eu ia
que non mia prol se non por ūa ren
per queyxar omagran coyta que a
ia que lezer semella que llen uen
mays se mia coyt eu mostrar ꞇ disser
poys y pesar amia sennor fezer
coyt auerey que par non auera
[E] de tal coyta enquant eu poder
guardar mey sempr eo que sen ouuer
poys lo souber nunca men cousira