932 [= Tav 142,1]: Roi Fernandiz de Santiago «Ai madre, que mui[to err]ei» [B 929, V 517]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Ay madre que [            ] ey
Que non uy quier amigo  
Huel falasse eo migo  
E perolhi fals ben sey  
Ca non ey neu hun poder  
Deo por amigauer  
Vel falasse comigo  
   
Non uꝯ leixedes en pᵉmj  
Filha quelhi non faledes  
Se uos en sabor auedes  
Ay madre non tenho prol pi  
Ca non ey  
   
Filha polo desassanhar  
Falaredes ꝑmeu grado  
Poislhi say demandado  
Que prol a madren lhi falar  
Ca non ey

V


Ay madre que muy
que nō uy o meu amigo  
el falasse comigo  
e pero lhi fale ben sey  
ca non ey nen hun poder  
deo por amigauer  
uel falasse comigo.  
   
Non uꝯ leixedes en pᵉ mi  
filha q̄ lhi non faledes  
seuos eu sabor quedes  
ay madre nō tenho prol hi  
ca nō ey nē hun poder.  
   
Filha polo de sassanhar  
falaredes ꝓ meu grado  
pois lhi say demandado  
q̄ ꝓl amadrenlhi falar  
ca nō ey nē hū poder