585 [= Tav 25,43]: Don Denis «Ai flores, ai flores do verde pino» [B 568, V 171]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Ay flores ay flores do uerde Pyno
Se sabedes nouas do meu amigo
Ay deꝯ e hu e
 
Ay flores ay flores do uerde ramo
Se sabede nouas do meu amado
Ay ds̄ e hu e
 
Se sabedes nouas domeu amigo
Aquel q̄ mētiu do q̄ pꝯ cōmigo
Ay ds̄
 
Se sabedes nouas domeu amado
Aqꝉ q̄ mētiu do q̄ mha iurado
Ay ds̄
 
Vos me pᵉguntades polo uossamado
E eu bēuꝯ digo q̄ e sane viuo
Ay ds̄
 
Vos me pᵉgūtades polo vossamado
E eu bē uꝯ digo q̄ e vyne sano
Ay ds̄
 
E eu bēuꝯ digo q̄ e sane vyuo
E seera uosco anto prazo saydo
Ay ds̄
 
E eu bē uꝯ digo q̄ e uyue sano
E sera uos canto prazo passado
Ay ds̄

V


  Ay flores ay flores. do uerde pyno  
    se sabedes nouas domeu amigo  
    ay deus e hu e  
     
  Ay flores ay f(o)lores do uerde ramo  
    se sabedes nouas domeu amado  
    ay des e hu e  
     
  Se sabedes nouas domeu amigo  
    aq̄l q̄ mētiu do q̄mha iurado  
    ay des e hu e  
     
  Se sabedes nouas domeu amado  
    aq̄l q̄ mētiu do q̄ pꝯ cōmigo  
    ay des e hu e  
       
     
     
     
     
  Vos me p̃guntades polo uossamado  
    e eu bē uꝯ digo q̄ e uiue sano  
    ay des e hu e  
     
  E eu bē uꝯ digo. q̄ e sane uyuo  
    eseera uos co anto prazo saydo  
    ay des e hu e  
     
  E eu bē uꝯ digo. q̄ e uyue sano  
    e sera uos canto prazo passado  
    ay des e hu e