451 [= Tav 18,2]: Afonso X «Ai eu, coitada, como vivo en gran cuidado» [B 456]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Ay ei coitada como viuo
En gram cuydado por meu amigo  
Que ey alongado chuyto me tarda  
O meu amigo na guarda  
   
Ay eu coitada como viuo  
E mg̃m deselo por meu amigo  
Que tarda e non ueio muyto me tarda  
O meu amigo na guarda