108 [= Tav 104,1]: Nun'Eanes Cerzeo «Agora me quer’eu ja espedir» [B 135]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Agora me q̄reu ia espedir
da teira e das gentes q̄ hi son
humj deꝯ tanto de pesar mostrou
e esforçar muj bēmeu coraçon
ear penssar demir alhur guarir
ea deꝯ gradesco por quemen uou
Cameu gradu meu daqui partir
con seꝯ deseios non me ueeram
chorar nen hir triste por ben que eu
nunca presesse nen me poderam
dizer que eu torto façen fogir daquj
hu me deꝯ tanto pesar deu
 
Pero das teiras auerey soydade
de que magora ey apartir despagado
(despagado) esempri tornara omeu cuidado
por quanto ben uj eu enelas ia
ca ia por al nunca meueera
nullome hir triste nē descon ortado
 
E ben digadeꝯ poys que men uou uerdade
se eu das gentes algun sabor auya
ou das teiras en que eu guarecia
por a questera tode non por al
may ora ia nuncame sera mal
por me partir delas emir mha uya
ca sei demj
quanto sofri
e encobri
en esta teira de pesar
Como perdi
edespendi
uiuenda quj
meꝯ dias posso men queixar
 
Ecuidarei
epensarei
quantaguardei
o ben que nunca (puch) pudachar
C1
Forçarmei
eprenderei
como guairei
conselhagora meu cuidar
 
Pesar (da
(dal) dachar
logar
prouar
quereu ueer se poderei
O sen
dalguen
ou rem
de ben
me ualha seo enmj ei
Valer
poder
saber
dizer
ben me possa que eu direi
Dauer
poder
prazer
prender
posseu poys esto cobrarei
Assy2 querei·
buscar
uiuer
outra uida que prouarei
emeu descor da cabarey
  1. ^

    Esta maiúscula inicial podería interpretarse tamén como un <E> inacabado: foi copiada inmediatamente despois do último verso da estrofa anterior, sen espazo interestrófico, e illada do resto do verso, que foi copiado na liña seguinte, como se o copista se decatase tarde de que debía deixar unha liña en branco.

  2. ^

    Entre Assy e querei hai un trazo vertical que se correspondería cun minimum dunha grafía apenas iniciada. Este trazo á súa vez parece que foi cancelado cun risco inclinado, e mesmo, talvez, cun punto inferior.