983 [= Tav 120,1]: Pero da Ponte «Agora me part’eu mui sen meu grado» [A 290, B 981, V 568]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]gora me parteu muy sen
meu grado. de quanto ben oge no mū
dauia. ca ssi quer deus ꞇ mao meu pe
cado. Ay eu. de mays se me non ual
santa maria. dauer coyta muyto te
nneu guisado. ꞇ rog a deus que
mays dog este dia. non uiua eu se mel
y non conssello.
 
[N]on uiua \eu/1 se mel y non \da/2 conssello
nen uiuerey nen e cousa guisada
ca poys non uir meu lume meu espello
Ay eu. ia por mia uida non daria nada
mia sennor3 ꞇdigo uos en conçello
que se eu moyr assi desta uegada
que auolo demande meu linnage
 
[Q]ue auolo demande meu linnage
sennor fremosa ca uos me matades
poys uossamor en tal coyta me trage
Ay eu. ꞇsol non quer deus que mio uos creades
ꞇnon me ual y preyto nen menage
ꞇy des uos ꞇme desamparades
desampare uos deus aqueo eu digo
 
[D]esanpare uos deus aque o eu digo
ca mal perfic ogeu desamparado
de mays non ey parente nen amigo
Ay eu. que maconsell e desaconsellado
fic eu sen uos ꞇ non ar fica migo
sennor se non gran coyta ꞇ cuydado
ay deus ualed a ome que damor morre

B


Agora me parteu muj sen meu grado
De quanto ben oie u no mundauya  
Cassy quer de ꝯ e mao meu pecado  
Ay eu de mays se mj nō ual santa maria  
Dauer coyta muyto tenheu guysado  
Mays rogade ꝯ que mays doieste dia  
Non uyua eu semel non da consselho  
 
   
Non uyua eu semel hi nō da cōsselho  
Nen uyuerei nē e cousa gⁱsada  
Ca poys non uyr meu lume meu espelho  
Ay eu ia pᵉ mha uida non daria nada  
Mha senhor e digouꝯ en concelho  
Que sse eu morrassy desta negada  
Que a uolo demande meu linhage  
   
Que auolo demande meu linhage  
Senhor f’mosa ca uos me matades  
Poys uoss amor ental coita me trage  
Ay eu essol non quer d’s q̄mho uos creades  
E nōmj ual hi p’yto nē menage  
E hydesuꝯ em desenparades  
Desenpareuꝯ d’s aqueo eu digo  
   
Desenpareuꝯ d’s aq̄o eu digo  
Ca mal ꝑ ficoieu desenparado  
De mays non ei parente nē amigo  
Ay eu que ma con sselhe des aconsselhado  
Fiq̄u sen uos e non ar fica migo  
Senhor se non g̃m coyta e cuydado  
Ay d’s ualeda home. que damor moirer

V


A gora me parteu mui sen meu grado
de quanto ben oieu nomūdauya  
cassy quer deꝯ emao meu pecado  
ay eu de mays semi nō ual sāta maria  
dauer coyta muyto tenheu guysadomays  
rogadeus que mays doieste dia  
non uyua eu semel nō da consselho  
 
   
Non uyua eu semel hi nō da cōsselho  
nē uyuerey nē e cousa grisada  
ca poys non uyr meu lume meu espelho  
ay eu ia pᵉmha uida nō daria4 nada  
mha senhor e digouꝯ en concelho  
q̄ sse eu moirassy desta uegada  
q̄ a uolo demande meu linhage  
   
Que auolo demande meu linhage  
senhor fremosa ca uos me matađs.  
poys uossamor ental coita me trage  
ay eu essol nō q̄r đs q̄mho nos creađs  
enō mi nal hi yto nē menage  
e hydesuꝯ emī desenparades  
desenpareuꝯ đs a q̄ o eu digo  
   
Desenpareuꝯ đs a q̄o eu digo  
ca mal per ficoieu desenparado  
demays nō ei parēte nē amigo  
ay eu q̄ macōsselhe desacōsselhado  
fiq̄u sen uos enō ar fica migo  
senhor senō g̃m coita e cuydado  
ay đs ualeda home q̄ damor morre
 1. ^

  O vocábulo foi anotado na entreliña pola mesma man que escribiu o texto.

 2. ^

  O vocábulo foi anotado na entreliña pola mesma man que escribiu o texto.

 3. ^

  En correspondencia con este vocábulo e co precedente o pergamiño parece raspado.

 4. ^

  O <a> que segue ao <d> ten un trazado irregular por estar escrito sobre un <i> previo.