443 [= Tav 157,3]: Anónimo «A máis fremosa de quantas vejo» [A 278]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[A]1 Mays fremosa de
quantas ueio en
santaren e que mays deseio ꞇ en
que sempre cuidando seio non
cha direy mays direy chamigo.
[ ]y senterigo ay sentirigo al e al
fanx e al seserigo
 
[E]la2 e outra amigo uias
se deus me ualla nō a dous dias.
non cha direy eu ca o dirias
ꞇ perdertias poren comigo.
[ ]y sentirigo ay sentirigo.
 
[ ]uidand ela ia ey perdudo.
osen amigo ꞇando mudo
e non sey ome tan entendudo
que mogentenda a por que digo.
[ ]y sentirigo ay sentirigo.
  1. ^

    A letra de espera presenta un módulo diverso do que normalmente ofrecen estes avisos técnicos.

  2. ^

    A minúscula, da man que habitualmente reproduce estas indicacións, foi colocada fóra da caixa de escritura.