308 [= Tav 147,2]: Roi Paez de Ribela «A guarir non ei per ren» [A 197, B 348]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[A ] guarir no ei per ren se
non uir a que gran ben. quero
ca perço o sen. poila non ueio me
uen. tanto mal que non sei quen.
mio tolla pero mial den. mais deus
mia mostre por en. çedo que a
en poder ten.
 
 
[E] se eu mia sennor uir1
a que me toll o dormir.
se eu oussasse pedir.
llia logo que guarir2.
me leixass u a seruir.
podesseu mais consentir
non mio querra nen oyr
mas leixar ma morrer ir

B


A guarir non ey per ren
Se non uir aque gram ben
Quero ca perco o sen
Poila non ueio me uen
Tanto mal que non sey quen
Mho tolha pero mal den
Mays deꝯ mha mostre por en
Cedo que en poder ten
 
Esse en mha senhor uir
A que mj tolho dormir
Se eu ousasse pedir
lhia logo que guarir
Me leixassua seruir
Podesseu mays consentir
Non mho queiria nen oyr
Mays leixarma moirer hir
  1. ^

    En correspondencia con este vocábulo o pergamiño parece raspado.

  2. ^

    A última forma deste verso, como a da liña precedente, presenta tinta máis escura; talvez foi retocada.