973 [= Tav 2,2 (= 12,1)]: Airas Engeitado «A gran dereito lazerei» [B 971, V 558]

Transcrición paleográficaImprimir

B


A gram dereyto larerey
Que nūca home uyu mayor  
Hume demha senhor quitey  
E que queria eu melhor  
De seer seu uassalo. e ela mha senhor  
   
E ss emp’ pᵉ fol teirey  
O que deseya ben mayor  
Daquele que eu recehey  
A gⁱsa fize de pastor.  
E que queria.  
   
E quantas out̃s donas sey  
A ssa beldadest a mayor  
Daquela que deseyar (for) ey  
Nꝯ dias que uyuo for  
E que queria eu melhor

V


O1 gram dereyto laçerey
que nūca home uyu mayor  
hume demha senhor quytei  
eque queria eu melhor  
de seer seu uassalo e ela mha senhor  
   
E ssemp̃ pᵉ fol terrey  
oq̄ deseia bē mayor  
daq̄le q̄ eu recehey  
agⁱsa fize de pastor  
eq̄ q̄ria eu melhᵉ.  
   
E quantas out̃s donas sey  
assa beldadest2 a mayor  
da q̄la q̄ deseiar ey  
nꝯ dias q̄ uyuo for  
eq̄ q̄ria eu melhor.
  1. ^

    Da parte superior do <O> inicial parte un trazo cara a esquerda, da autoría probábel de Colocci, que talvez quixo refacer esa grafía errada nun <a> maiúsculo.

  2. ^

    O <d> parece refeito sobre un grafema previo.