287 [= Tav 75,20 (= 157,47)]: Joan Perez d'Avoin «[...] / que me vós nunca quisestes fazer» [A 180]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[lacuna]
Que me uos nunca quisestes fa
zer en que me uistes de me mal
querer.
 
[P]or deus e por mesura e por mi
dizede mesto que uꝯ uin rogar
etal rogo non uos deu a pesar
eterrei que me fazedes ben y
 
Por aquesto que uꝯ rogo sen̄or
dizede mio ca uos non iaz y mal
nen uos rogueu que me digades al
e terrei que me fazedes amor
 
[ ]uedes por queo quero saber
por me guardar de uos pesar faz᷈.