B - Cancioneiro da Biblioteca Nacional
III. B706 - B1059

Manuscrito non dispoñíbel - proxecto en andamento